VISI


Koperasi Penternak Muslim Batu Pahat Berhad Menjaga Kepentingan Melalui :
  • Pemasaran Ternakan & Produk Hasilan Ternakan
  • Pembangunan Perniagaan
  • Kawalan Mutu Produk
  • Bekalan Ubatan & Makanan
  • Kebajikan Anggota Keseluruhannya
  • Prasarana Ladang