MISI


Meningkatkan Kepentingan Ekonomi Anggota-Anggotanya Mengikut Prinsip-Prinsip Koperasi Dengan Menjalankan Aktiviti Perkhidmatan Berikut :
  • Pembekalan Baka & Bibit
  • Pembekalan Makanan, Ubatan Dan Peralatan Ternakan
  • Pemasaran Ternakan & Produk Hasilan
  • Aktiviti Pemprosesan Baja Organik
  • Prasarana Ladang Ternakan
  • Pelbagai Kursus & Latihan